Studentbedrifter ved HiT
    Følg linkene under og du kan lese mer om de andre studentbedriftene ved Høgskolen i Telemark. (Eksterne sider). Klikk på logoene.  
   
     
   
 
Blueme - Leverer mobiltelefontjenester
 
     
     
 
 
    Teach - Leverer kursing for industrien  
   
 
   
       
    Wlink - Leverer temperatur loggesystem for restauranter.  
 
 
   
     
  HiT Varmeservice - Utfører service på fyringsanlegg  
     
 
 
       
    Verndata - Tilbyr databaser for sikringer  
   
     
       
   
Tilbake