Sammenstilling
    For at rammen ikke skal vri seg under sveising er det viktig å få tilpasset alle rørene ordentlig. Dette letter også jobben for sveiseren en del. Vi har nå satt rammen opp i jiggen for å se at rørene passer godt nok sammen, og resultatet ble vi godt fornøyd med. Overrøret er ikke på plass enda, det må vi få sveiset sammen ferdig først.
   
       
       
       
         
   
   
   
Underrør mot styrerør
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
   
Underrør mot krank og seterør
   
   
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
   
Bakrammerør mor seterør
   
   
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
   
Hele rammen i jiggen
   
   
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
         
         
         
         
   
Tilbake