Verkstedet
Justering av bakgiret
   
Girjustering er noe som mange tror er vanskelig. Den myten skal jeg slå ihjel nå. Det er ikke vanskelig i det hele tatt, man må bare vite hva man skal gjøre:) Under skal jeg forklare deg hva de forskjellige justeringsskruene er til og hvordan du skal få giret ditt til å veksle ordentlig igjen.
 
       
       
       
         
    Først vil jeg ta for meg de to små skruene du finner bak på giret ditt. Ved den ene, står det støpt i metallet ved siden av, bokstaven H. Ved den andre skruen er bokstaven L støp inn. Hva betyr nå så dette?    
       
       
     
  Jeg vil begynne med H-skruen. H er en forkortelse for High. Altså tungt gir. På kransen bak, finner du det tyngste giret på det nederste tannhjulet. Oppgaven til H-skruen er å stoppe giret her nede, slik at ikke kjedet faller av. Når denne justeringen skal gjøres, er det viktig at wire`n ikke er festet! Den må være skrudd løs. Heng gjerne sykkelen opp i taket, slik at du kan lett trå rundt. Still deg i den posisjonen at du ser giret slik vi gjør på illustrasjonen til venstre. Det som er hele poenget nå, er å få tannhjulet på giret til å gå overens med det tyngste tannhjulet på kransen. Skrur du skruen mot klokka, vil giret bevege seg mot høyre. Dersom du skrur med klokka, vil giret bevege seg mot venstre. Juster giret til tannhjulet står rett under det minste tannhjulet på kransen. Da har vi justert giret i nedre posisjon.    
     
     
     
     
     
     
     
     
         
    Nå kan du sette på wiren igjen. Pass på at wiren er passe stram og skru til. Deretter girer du opp til det letteste giret.    
       
     
  Nå skal jeg ta for meg den andre skruen du finner bak på giret ditt. Der det står støpt en L i metallet ved siden av skruehodet. L står for Low, altså lavt gir. Som illustrasjonen viser, er det det letteste giret vi skal ta oss av nå. Her skal vi stoppe giret fra å slippe kjedet ned mellom kransen og eikene. Ikke særlig morro når det skjer:( Her er det samme prinsippet. Skrur man mot klokka vil giret bevege seg mot venstre, skrur man med klokka vil den bevege seg mot høyre. Viktig å legge merke til her er at hvis man skrur mot klokka, vil man ikke se at giret beveger seg mot venstre. På grunn av fjæra i giret vil giret kun bevege seg nedover dersom man skrur med klokka. Trå forsiktig rundt når sykkelen henger oppe. Dersom kjedet holder på å falle mot eikene, skrur du med klokka. Sliter giret med å legge kjedet opp på det største tannhjulet, skrur du litt mot klokka. Dette gjentar du til tannhjulet på giret står rett under det største tannhjulet bak, som vist på figuren.    
     
     
     
     
     
     
     
     
         
    Nå som giret er justert innenfor bredden til kransen, skal man IKKE skru på disse skruene igjen. H og L skruen har kun den funksjonen at de holder kjedet innenfor kransen!    
       
       
       
         
    Da skal jeg ta for meg hvordan man justerer giret. Først og fremst er det viktig at girwiren er passe stram, ikke stram for mye, men wiren skal ikke være slakk heller. La oss starte ved at giret står i nederste posisjon. Det vil si, kjedet ligger på det nederste tannhjulet. Justerings-skruen du skal ta for deg nå, er den du finner der hvor strømpa med wiren i, kommer inn. Hvis du ser på bildet til venstre, ser du at jeg har ringet inn skruen med en rød ring. Det er denne vi skal konsentrere oss om nå. (Denne skrues med hånden).

Ved å skru denne skruen med klokka, vil wiren bli slakkere. Skrur du mot klokka vi wiren strammes. Prøv å gir opp på det nest nederste tannhjulet. Sliter kjedet med å komme opp, betyr det at wiren er for slakk. Dermed strammer du wiren ved å skru mot klokka. Skru en liten tørning og prøv igjen til kjedet går lett opp. Dersom giret går lett oppover, men ikke vil nedover kransen igjen, er wiren for stram. Da slakker du wiren med å skru med klokka. Skru til kjedet faller lett ned. Da skal giret ditt være i orden !
   
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
         
    Fremdeles problemer?    
    Ofte når det gjelder bakgir kan man ofte oppleve at giret ikke virker, selv om man har gjort alt det ovenforstående. Skal gi deg noen tips:    
       
    1: Hovedproblemet er ofte wiren og strømpene. Sjekk at det ikke er noen sprekker i strømpa. Følg strømpa fra girspaken og ned til giret. Støv og annet "skitt" kan ofte følge wiren med inn i strømpa. Ta ut wiren og sprøyt olje inn i strømpene. Virker ikke dette, burde du vurdere og skifte både strømpe og wire.

2:
Girøret eller også kalt "Dropout`n" er blitt bøyd. Det er den tappen som står ned som giret er skrudd fast i. På nyere sykler er denne ofte utskiftbar, men på eldre modeller er den støpt sammen med ramma. Ofte er øret så lite bøyd at du kan ikke se det med det blotte øye. Men det gir store utslag på giringen. Her finnes det et spesialverktøy for å rette denne ut.

3:
Det er i girspaken på styret hvor presisjonen ligger. Ikke i giret bak. Ofte er det girspaken på styret som begynner å bli sliten.

4:
"Når det er kaldt, tråkker jeg rundt uten at bakhjulet trekker". Ja, det er et kjent problem. Se hva jeg skriver om baknavet.
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
   
   
Tilbake
   
   
Denne siden er skrevet og produsert av Sykkelsiden.no. Copyright . 2002