Verkstedet
Kranklageret
   
Kranklageret er sykkelens viktigste komponent mener mange. Det er iallfall ganske vanskelig å sykle dersom dette lageret er ødelagt. Så har skal jeg enkelt ta for meg hvordan man bytter dette.
 
       
         
         
  Først må vi ha ut krankbolten. Stort sett på litt dyrere sykler er dette en 8mm umbrakoskrue. På billigere modeller trengs en 14mm koppenøkkel for å løsne bolten. Sette i verktøyet som viste på bildet 1. Skru ut vanlig vei. Ingen av sidene er links.  
   
   
     
  På bilde 2 ser vi hvordan det ser ut når vi har fått ut krankbolten. Her ser vi også at det er gjenger i selve krankarmen. Dersom du har en Hollowtech krankarm, så vil det se ut som på bilde 3. Her får vi ikke noe mothold, derfor kan man kjøpe en avdrager spesiell for Hollowtech, eller tappen på bilde 4. Ved bruk av tappen på bilde 4 kan du bruke en vanlig avdrager.  
   
Bilde 1, større bilde
 
Bilde 2, større bilde
 
   
       
     
  Hollowtech-tappen settes inn med den smaleste delen inn i krankarmen, som vist på bilde 5.  
   
   
     
     
Bilde 3, større bilde       Bilde 4, større bilde
    Om du har Hollowtech eller vanlig krankaksling som på bilde 2, så kan du nå fortsette på samme måte. Verktøyet du ser på bilde 6 er en krankavdrager. Den skrues inn i krankarmen som vist på bilde 7. Så er det bare å sveive på armen med klokka, så vil krankarmen bli presset av akslingen.    
   
   
   
 
      Bilde 6, se større bilde
       
Bilde 5, større bilde        
    Gjør så samme prosedyre på venstre side av sykkelen, og begge armene vil nå være av.
 
   
     
 
Nå trenger du en kranklageravdrager av typen som man kan se på bilde 8. Dette er en avdrager som passer for Shimano og billige etterlikninger. Derimot har du en annen type kranklager, må du skaffe en avdrager som passer. Prinsippet for å få ut lageret vil være det samme.
 
   
   
 
Bilde 7, større bilde       Bilde 8, større bilde
     
 
  Studerer vi bilde 9, så ser vi nå at alt er klart for å montere verktøyet for å ta ut lageret. Man kan nå se sporene rundt hele veien på den ytterste ringen, hvor kranklageravdrageren på bilde 8 skal monteres. Erfaringsmessig så sitter disse lagerene svært godt fast. Derfor holder det ikke å kun sette i kranklageravdrageren, vi må også bruke en tvinge slik det er vist på bilde 10. Da slipper an at verktøyet løsner og at man ødelegger sporene i kranklageret. Gjør man det, blir det svært vanskelig å få ut.  
   
   
   
   
 
Bilde 9, større bilde       Bilde 10, større bilde
   
I dette tilfellet satt lageret som støpt fast i rammen, derfor trengte jeg en ekstra lang fastnøkkel (32mm)som vist på bilde 11. De fleste kranklagere er festet i rammen på høyre side, mens det er en støttekopp av plast eller metall på venstre side. Har derfor montert avdrageren på høyre side av sykkelen, koppen på den andre siden skrur man som regel lett ut etterpå. På bildene ser det ut som verktøyet er festet på venstre side, men det er fordi sykkelen står opp-ned. Lageret er festet med links gjenger og skrues da løs med klokka. Som er "bakover" nå vi ser på bildene mine. Kan ofte være lurt å sette et rør igjennom skiftenøkkelen slik som vist på bilde 12 dersom lageret sitter godt fast. Ikke dra til for mye med en gang. Dra først med klokka, så litt mot klokka, så med klokka osv til du kjenner det løsner. Så kan du begynne å kun dra med klokka. Da burde lageret løsne.
   
   
   
   
   
   
 
Bilde 11, større bilde     Bilde 12, større bilde
       
 
 
  På bilde 13 ser vi at lageret er ute. Ikke rart at det satt godt. Her ser man at det er mye rust. Rammen er av aluminium, så rusten må komme fra lageret. Ser vi på bilde 14, så ser man at det stemmer godt. Her ser man at lageret er gjenget på den ene siden og det presses innpå en støttekopp av plast eller metall på den andre siden.  
   
   
   
     
Bilde 13, større bilde       Bilde 14, større bilde
   
Til slutt renser du gjengene i kranken på sykkelen godt, som vist på bilde 15. Deretter legger du i fett før det nye lageret settes inn. Ikke glem å ta alle dimensjoner av det gamle kranklageret før du kaster det. Aksellengde og lagerdiameter. Det er viktig informasjon når du skal kjøpe et nytt!
Da skulle det bare vært å kru alt sammen igjen!
   
     
     
     
     
       
       
Bilde 15, større bilde        
         
         
   
Tilbake
   
   
   
         
   
Denne siden er skrevet og produsert av Sykkelsiden.no. Copyright . 2003
   
   
Webmaster, Christian Ellefsen