Verkstedet
Styrelageret
    I denne artikkelen vil jeg ta for meg hvordan man setter sammet et ahead styrelager. En type styrelager som er på de fleste av dagens sykler. Det har tidligere vært to typer styrelager, landeveissykkelmodellen og terrengsykkelmodellen. Ahead er navnet på terrengsykkelmodellen. Landeveissykkelmodellen er som kjent den hvor man kan heve styret ved å løsne skruen øverst. Ahead som nå også er på landeveissykler kan ikke heves. Er gaffelen kuttet i en viss høyde, så kan ingen ting gjøres. Dette kommer jeg tilbake til. Dersom du skal reparere eller smøre et styrelager av den gamle landeveissykkelmodellen er mye likt som ahead.  
     
     
     
     
     
       
  På Bilde 1 ser vi en gaffel. Det er denne vi skal sette på plass på sykkelen. Skal du for eksempel bytte ut en dempegaffel med en vanlig stiv gaffel som denne på bildet, må du passe på å kjøpe en som er lang nok.
 
   
     
Bilde 1        
         
    På bilde nummer 2 ser vi de delene som inngår i styrelageret. Det mangler kun 2 deler og de er kulelagerkoppene som man kan se på bilde 3, der de allerede er satt fast på rammen. Disse koppene må du normalt slå på. Men ikke bruk en hammer direkte på koppen, da risikerer du og ødelegge den. Legg en planke oppå, slik at du får et jevnt trykk over hele koppen når du slår med hammeren på toppen.

Delene vi ser på bilde 2, er (fra venstre): Ringen som skal settes på gaffelen, støvkappe, kulering, kulering, støvkappe, deksel, distansering, distansering, distansering, topplokk og festeskrue.
Delene ligger i den rekkelfølgen de skal monteres.
   
 
   
   
   
   
   
Bilde 2, større bilde     Bilde 3, større bilde
    Vi har en siste del som ikke er med på bilde 2, det er krona som skal sitte i gaffelen. Denne er her allerede montert på bilde 4. Dens oppgaver å til slutt å stramme opp lageret, men det kommer jeg tilbake til.    
 
   
     
  Bilde 5 viser et nærbilde av der vi skal begynne å jobbe på gaffelen. Hvis du klikker på "større bilde" vi du se at gaffelen bygger litt ekstra ut i det grå feltet. Her skal del 1 fra venstre på bilde 2 settes fast. Du må nok slå den fast, ofte må du slipe litt forsiktig på gaffelen for å få dette lettere til. Se bilde 6, der sitter ringen på.  
 
   
Bilde 4, større bilde     Bilde 5, større bilde
         
     
  På bilde 7 har jeg satt på støvkappen, som er del 2 fra venstre på bilde 2. Den skal forhindre støv og annet uhumskheter og komme inn i lageret. Sett på kappen slik bildet viser. Den går bare på en vei. Om du setter den i fel, vil du oppdage det når du skal sette gaffelen på sykkelen.  
   
   
     
Bilde 6, større bilde       Bilde 7, større bilde
         
     
     
Neste steg er å sette på kuleringen. Den skal settes på slik bilde 8 viser. Med den siden der kulene er mest synlige, pekende opp. Legg på litt fett som vist på bilde 9.  
   
     
     
Bilde 8, større bilde       Bilde 9, større bilde
         
     
     
Nå skal gaffelen settes på sykkelen. Bare tre den i fra bunn av styrerøret som vist på bilde 10. På bilde 11 ser du at støvkappen sitter slik den skal, her blir det helt tett.  
   
     
     
Bilde 10, større bilde       Bilde 11, større bilde
         
  Nå skal vi begynne på den øverste delen av lageret. Først setter vi i kuleringen. Nå skal kuleringen peke nedover. Den siden hvor kulene vises best, skal ligge ned i styrelagerkoppen. Du ser kulelagerringen innsatt på bilde 13.  
   
   
     
     
     
Bilde 12, større bilde       Bilde 13, større bilde
         
  Nå er det del fem fra venstre på bilde 2 som skal på plass. Den plasseres med den spisseste delen ned, som vist på bilde 14.  
   
  Deretter settes på topplokket som vist på bilde 15.  
     
     
     
Bilde 14, større bilde       Bilde 15, større bilde
    Nå setter vi på distanseringene, som vist på bilde 16. Deretter monteres styrelageret. Har fikk jeg et lite problem ser vi nå. Røret stikker ca 2 cm over styrestemen. Da har vi to muligheter. Man kan enten sette på flere distanseringer, eller kutte lengden på gaffelen. Dersom man kutter lengden, burde man være sikker på at det ikke bli for lavt. Er den først kuttet er det ingen vei tilbake. Det er vel bakdelen med denne typen lager. Jeg velger å kutte legden på lageret.    
   
   
   
   
     
     
Bilde 16, større bilde       Bilde 17, større bilde
    Siden jeg allerede har satt i krona, noe jeg egentlig burde ha gjort helt til slutt, så må jeg slå krona lengre ned. Hvis jeg ikke gjør det, så vil jeg risikere å kutte over denne og. Sett bare i strammeskruen og slå forsiktig på den med en hammer. Da presses krona nedover. Se bilde 18.

På bilde 19 ser man hvordan gaffellengden skal være i forhold til stemen. Den skal være 3-4mm under. Hvis den ikke er det, så har vi ikke noe å stramme lageret på. Da vil man alltid få en slark i lageret som er ubehadelig og skadelig for lageret.
   
   
   
   
   
   
     
Bilde 18, større bilde       Bilde 19, større bilde
    På bilde 20, har jeg satt på topplokket og satt i strammeskruen. Nå er det viktig at de to skruene som er på siden av stemen er løse. Ellers får vi ikke strammet opp lageret. Nå må du sette på forhjulet. Hold inn forbremsen. Rug sykkelen litt frem og tilbake. Hvis lageret er slarkete, så strammer du litt på strammeskruen. Stram til slarken er borte. Nå kan du stramme de 2 skruene på siden av stemen. Ikke bare kan du, men det må du. ellers vil ikke sykkelen svinge dersom du vil det :) Dersom styret svinger litt tregt nå, så har du enten gjort noe feil i sammensettingen av lageret eller så er lageret for stramt. Er det for stramt, så løser du opp de to skruene på siden, løser litt opp på strammeskruen. Strammer de to skruene på siden av stemen og prøver igjen. Gjør dette til styret svinger helt glatt. Nå skal sykkelen din være kjørbar igjen!    
   
   
   
   
   
   
Bilde 20, større bilde     Bilde 21, større bilde
       
         
         
         
         
         
   
Lykke til!
   
         
   
Spørsmål til denne artikkelen kan sendes hit
   
         
         
   
   
   
Tilbake
   
         
   
Produsert og laget av Sykkelsiden 2003. Copyright!