Verkstedet
V-brems
   
Skal nå tar for oss V-bremsen. Skal på hvordan den smøres og justeres for å fungere skikkelig. Skal også vise hvordan man setter bremesklossene godt på plass. Du har sikkert hatt bremser som en gang var skikkelig bra, men som har blitt "dårlige" og gir pipelyder ved bremsing. Skal nå prøve å gi en liten innføring i hvordan dette kan gjøres noe med.
 
       
       
       
         
    Nødvendig verktøy for operasjonen: Umbrako/sekskant 5 mm og stjerneskrujern.    
       
 
Bilde nr 1 viser V-bremsen slik vi kjenner den, men venstre og høyre bremsehalvdel.

Nå skal vi plukke hele bremsen fra hverandre for å få gjort en full overhaling på hele bremsesystemet. Ta da først av hjulene, dette for å lettere kunne skru av bremsene. Du får av bremsene uten å ta av hjulene og, men det er lettere å ta de av, det vil du erfare :)
Først løsner du venstre bremsehalvdel fra høyre bremsehalvdel, se Bilde 2. Du presser bare de to bremsearmene mot hverandre og løfter den buede metallhylsa ut av festet på venstre bremsearm. Noen ganger lar ikke dette seg gjøre hvis vaieren er for stram, da bare løsner du litt på veieren ved å skru opp umbrakoskruen på toppen av høyre bremsearm.
 
   
   
   
   
Bilde 1, større bilde
 
Bilde 2, større bilde
       
       
   
Neste skritt i prosessen er å skru bremsene av rammen. Det er en 5mm umbrakonøkkelskrue som fester hver av bremsehalvdelen til rammen, som vist på Bilde 3. Skru ut denne skruen, deretter drar du bare av bremsearmen. Noen ganger sitter fjæra som sitter i bremsen igjen på rammen. Ikke fortvil! Dra denne også av og sett den inn i bremsen igjen. Du finner da et hull i bremsen hvor den spisse delen på fjæra settes inn. Nå vil det se ut som på Bilde 4, der hvor bremsearmen var festet.

Det første du kan gjøre nå, er å gjøre den runde sylinderen på Bilde 4 ren. Deretter setter du den inn med fett. Som man delvis ser på samme bilde, er at det er 3 hull hvor fjæra i bremsen kan festes. Noen ganger er det bare ett hull her, men det er mest vanlig slik det er på bildet.
Når du etterpå skal sette på bremsearmen igjen, så kan du etter valg av hull bestemme hvor "kjapp" bremsing du vil ha. Det øverste hullet gir rask reaksjon, mens det nederste gir dårligst reaksjon. Sjelden lurt å velge det øverste. Kan bli for stramt. Man kan også gjøre bremsingen "kjappere" ved å stramme noen justeringsskruer som jeg skal komme tilbake til. Husk bare på å velge samme hull på venstre og høye side, ellers vil ikke bremsen virke ordentlig etterpå.
   
   
   
   
   
 
   
Bilde 3, større bilde     Bilde 4, større bilde
       
   
 
       
       
       
       
 

Nå skal vi la det selve bremsen ligge litt. For å få en god bremsing må man også se på strømpe og vaier. Ofte ligger det største problemet her. Dersom friksjonen mellom strømpene og vaieren blir for stor, blir bremsingen dårlig. Hvis det er lenge siden du skiftet strømpe og vaier, foreslår jeg at du bytter dette. Er vaier og strømpe ganske nye, så kan dette enkelt smøres opp. Hvis du ikke allerede har gjort dette, så løsner du vaieren fra høyre bremsehalvdel, som vist på Bilde 5. Nå er da vaieren helt "slapp". Du kan da løsne alle strømper fra sine fester, som vist på Bilde 6. Ta litt "tynn" (lav viskositet) sprayboksolje i hånden, dra det bortover vaieren. Dra så strømpene over området hvor du har lagt olje på vaieren. Dermed får du også olje inn i strømpene. Gjør dette et par ganger med alle strømpene, og sett alt tilbake på plass. Smør også den buede metallhylsa godt, som vist på Bilde 7.Fest vaieren på bremsen igjen. Prøve å brems med spaken nå, kjenner du hvor mye bedre det glir? Hvis ikke så burde du bytte strømpe og vaier.

Hvis du ikke allerede har gjort det, så kan du nå skru de to bremsehalvdelene på sykkelen igjen. Ikke glem å ha godt med fett på først. Deretter fester du vaieren fast i høyre bremsearm igjen. Deretter hekter du på den buede metallhylsa tilbake i feste på venstre halvdel, på samme måte som du tok den ut. Klemmer du inn bremsehåndtaket nå, så vil du forhåpentligvis ha fått en mye raskere reaksjon i bremsesystemet. Har du ikke fått det, så sjekker du disse tingene.
1: Går vaieren lett gjennom strømpene? Hvis ikke, bytter du vaier og strømper.
2: Test om bremsehalvdelene beveger seg lett inn og ut. Test de hver for seg, ved å lett trykke de inn
. Hvis de ikke gjøre det må du kanskje smøre de litt mer.


Nå er det på tide å sette på bremseklosser. På selve bremseklossen finner du en del deler. Disse er vist på Bilde 8. Fra venstre ser du låsemutteren, skive, tynn distansering (innvendig kon), 2 skiver (utvendig kon) og en tykk distansering (innvendig kon). Noen felger er smale (f.eks Mavic) andre er brede (f.eks DBS). Derfor er det viktig å velge riktig plassering av den tynne og den tykke distanseringen for optimal bremseeffektivitet. Bilde 9 viser hvordan delene settes på, dersom man har en bred felg. Her er den tynne distanseringen satt nærmest bremseklossen og den tykke satt på utsiden av feste på bremsen. Bilde 10 viser hvordan det monteres dersom man har en smal felg.

Da er det på tide å feste bremseklossen ordentlig. Bremseeffekten er best dersom bremseklossen treffer rett på felgen. I noen tilfeller vil dette pipe. For å slippe pipingen kan man da ta et sandpapir og dra over bremsebanen på felgen. Hjelper ikke dette, så må du sette bremseklossen på felgen på en annen måte, men det kommer jeg tilbake til.
Sett på bremsekloss på begge bremsehalvdelene. Ikke stram låsemutteren hardt til. Begynn med den ene bremseklossen, bruk hånden og sett den der du vil på bremsebanen på felgen. Hold bremsehåndtaket hardt til og skru til klossen. Gjør det samme på andre siden. Hvis du opplever at du får piping ved bremsing så kan du gjøre følgende. Legg en tynn pappbit mellom bremseklossen og felgen i bakre del av bremseklossen. Stram til klossen slik du gjorde tidligere. Klossen vil nå angripe først i forkant og så i bakkant, dermed er du kvitt pipingen.

Nå er antakelig ikke bremsen sentrert. Den tar raskere på den ene siden enn den andre. Vi har justeringsskruer som nevnt tidligere for å gjøre noe med dette, se Bilde 11. Her ser du justeringsskruen omtrent midt i bildet. Dersom denne skrus inn, vil fjæra bli strammere. Dersom den skrus ut, vil fjæra bli slakkere. Det er en identisk skrue på andre siden. Juster med disse til du er fornøyd og at bremsen tar likt på hver side.
 
   
 
   
   
Bilde 5, større bilde     Bilde 6, se større bilde
       
       
   
     
     
     
     
     
Bilde 7, større bilde      
       
     
   
   
   
   
   
   
Bilde 8, større bilde
    Bilde 9, større bilde
       
   
   
   
   
   
   
Bilde 10, større bilde     Bilde 11, større bilde
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    Nå skal bremsen din fungere supert! Lykke til!    
         
   
   
   
   
         
         
   
   
   
Tilbake
   
   
Denne siden er skrevet og produsert av Sykkelsiden.no. Copyright . 2004