Verkstedet
Hjulbygging
   
Da er tiden inne for å lære litt om hjulbygging. I sykkelmiljøet setter du deg selv i respekt om du kan si at du har bygget hjulene dine selv! :) Mange tror at dette er vanskelig. Litt plundring kan oppstå, men prinsippene er lette. Med litt trening vil nok dette går bra! Jeg tar utgangspunkt i en felg med 32-hull. Men en 36hulls felg har de samme prinsippene for bygging.
 
       
       
       
  Det utstyret du trenger for hjulbygging kan du se i Bilde 1.
Du trenger: Felg,eiker,nipler, eikenøkkel og nye eiker. Du må gjerne bruke brukte eiker. Men eikene strekker seg forskjellig. Så før du får trening på hjulbygging, bør du kun bruke nye.
 
   
   
   
Da kan vi begynne byggingen. Legg navet ned på bakken, med bosset pekende mot høyre. Jeg velger å begynne med eikene som har "hodet" på eiken, festet på innsiden av navet. Tre i første eike slik Bilde 2 viser. Jeg velger å kalle siden med bosset for høyre side, siden bosset vil bli stående på høyre side av sykkelen.  
   
Bilde 1, større bilde     Bilde 2, større bilde
       
         
  Så skal vi finnet ut hvor på felgen vi skal sette i den første eiken. Eiken som vi allerede har festet i navet. Som man ser på Bilde 3, så har vi venstre-hull og høyre-hull. Vi ser at det nederste er boret litt mot høyre, mens det øverste er boret mot venstre. Har ikke noe å si hvor på felgen du begynner, bare velg to hull, velg så det som heller mot høyre siden vi valgte å begynne med eikene på høyre side av navet. Bruk en nippel og fest eiken i det høyredreide hullet. Bare skru nippelen litt inn på eiken.
   
   
   
   
   
Bilde 3, større bilde       Bilde 4, større bilde
    Så har vi kommet til innsetting av eike nummer 2. Som vist på Bilde 4. Dette gjøres slik: Hopp over et hull i navet. Tre i eiken på samme måte som den første. For å finne hvor eiken skal stå i felgen gjør du følgende: Start der hvor første eike er festet. Dersom du festet eike nummer 2 til høyre i navet som på bilde 4, teller du 4 hull til høyre i felgen. Eiken festes i det fjerde hullet. Trykk på linken under linken til Bilde 4, se flere bilder. Der ser du nærbilde av det som er forklart i dette avsnittet.

Gjør så samme prosedyre til du er kommet rundt hele hjulet. Det skal det se ut som det gjør på bilde nummer 5.
  ......se flere bilder
   
     
     
     
 
 
     
Bilde 5, større bilde        
    Da var de ytre eikene på høyre side festet alle sammen. Da er det på tide å vri navet. Legg hjulet ned på bakken med høyre side opp. Som vist på Bilde 6. Vri så navet så langt du kan med klokka , mens du holder felgen i ro.    
   
   
 
  Da tar vi en liten pause med eikene på høyre side. Skal nå sette i de utvendige eikene på venstre side. De som også har eikehodet festet på innsiden av navet. Først skal vi finne plasseringen til eiken i navet. Her er det viktig å studere bilde nr 7 nøye. Jeg tar nå utgangspunkt i eike nummer 3 fra høyre. Som du ser har jeg allerede satt i eiken på andre siden av navet. Dersom du sikter gjennom hullet i navet som den hitterste eiken går igjennom, ser du at hullet er litt til høyre for hullet den venstreeiken er tredd igjennom. Siden venstreeiken (den på andre siden av navet,venstre side) har et hull som da er litt til venstre, så skal denne eiken festes i felgen i hullet til venstre for høyreeiken. den jeg tok utganspunkt i.  
 
   
Bilde 6, større bilde     Bilde 7, større bilde
       
     
     
Se bilde nummer 8. Der er eiken festet til venstre for eike 3 fra høyre på bilde 7.    
     
       
  Fortsett nå hele veien rundt på den venstre siden, slik vi gjorde på den høyre. Tre eikene fra innsiden og ut. Slik at hodet på eiken sees fra innsiden av navet. Sett en eike i annenhver hull i navet. Så hvert fjerde hull i felgen.  
Bilde 8, større bilde    
     
       
    For sikkerhet skyld. Se etter at høyreeikene er festet i de høyredreide hullene i felgen, og venstreeikene er festet i de venstredreide hullene. Se bilde 9.  
   
        Bilde 9, større bilde
  Da er alle de ytterste eikene på både høyre og venstre side festet. Nå er det de indre eikene som skal på plass. Altså de som har hodet på eiken vendt utover. Da er det igjen fritt virkåelig hvor man velger å begynne.
Sett nå en eike inn på høyre side. Slik som vist på bilde 11( der du ser hvor hodet på den innsatte eiken vender utover). Denne eiken skal gå i motsatt vei av de andre høyreeikene. Som man ser på bildet. Eiken skal gå under-under-over. Det vil si at eiken skal gå under første eike, under neste og over den tredje eiken den krysser.
   
   
   
   
   
   
Bilde 10, større bilde    
   
Så skal vi finne ut hvor eiken skal plasseres i felgen. Ta utgangspunkt i den første eiken som den innsatte eiken går under. Følg så den eiken til hvor den er festet i felgen. Tell 9 hull mot venstre (i dette tilfelle). I det tiende hullet skal eiken plasseres. Forstørr bilde 12, så ser du hvordan det gjøres. Fortsett slik rundt hele navet til alle hullene på høyre side av navet er fulle.
  Bilde 11, større bilde
     
     
   
     
 
Nå gjenstår det bare å få i de siste eikene på venstre side. Dersom vi studerer bilde 13, hvor jeg har tatt bilde fra høyre side. Vi ser at det ledige hullet på venstre side står litt til venstre for festet til den indre eiken på høyre side. Den som har eikehodet pekende mot oss. Sett så i en eike her, hvor hodet skal peke utover på venstre side. Eiken skal plasseres til venstre for den eiken jeg akkurat nevnte, i felgen. Husk å tre under-under-over. Gjør dette rundt hele veien. Da skal alle eikene være på plass.
Dette virket kanske litt vanskelig. Men bygger du et hjul til, så ser du fort sammenhengen. Det er ikke så vanskelig.
 
   
Bilde 12, større bilde    
     
      Bilde 13, større bilde
     
     
       
  Men hjulet er på langtnær ferdig ennå. Nå er alle eikene løse, så nå begynner strammingen. Skru alle niplene til, slik at de akkurat dekker gjengene på eikene. Som vist på Bilde 14. Grunnen til at dette gjøres, er for å få minst mulig høydekast å rette opp seinere. Her kommer også poenget med å bruke nye eiker. Dersom eikene har stått på et hjul før, er de forskjellig strukket. Dermed vil man en del høydekast selv om man følger min veiledning. Det gjør egentlig ikke noe, men det blir mer jobb å rette det opp.
   
     
     
Bilde 14, større bilde      
     
     
    Etter å ha dekt til alle gjengene på alle eikene, vil eikene fremdeles være svært slakke. Det er nå du får bruk for eikenøkkelen. Stram først en runde på hver eneste nippel. Så kjenner du etter om de fremdeles er veldig løse. Stram da en runde til med eikenøkkelen på alle nippelene. Når eikene er ikke er fullt så løse lengre er det på tide å sentrere hjulet i bakgaffelen (Dette trengs ikke gjøres på forhjul, der er det bare å stramme helt likt på alle eikene). Felgen skal dras litt over mot høyre, slik at hjulet kommet midt i bakgaffelen. Stram da bare på høyre side. Som vi ser på bilde 15, så er ikke felgen dradd nok mot høyre. Tar en halv runde til på hver nippel på høyre side, så burde felgen være sentrert. Man vil som oftest oppleve at noen eiker aldri bruk stramme. De forblir løse. Grunnen til det er at felgen er ikke lik overalt. Noen steder er det mer spenn i materialet enn andre. Derfor bare etterstrammer du disse, slik at de blir omtrent like stramme som de andre eikene.  
     
     
      Bilde 15, større bilde
       
       
       
       
       
       
         
   
Til slutt kommer opprettingsjobben. Det vil nok være litt høydekast og en del sidekast. Hvordan du får hjulet rett, kan du lese mer om i min andre artikkel: Hvordan rette opp et hjul som har blitt skjevt
   
       
       
    Når hjulet er ferid rettet, så legger du det på bakken. Holder på felgen og presser mot bakken. Så hører du "pling..pling...pling.." Gjør dette på begge sider. Det er bare niplene som setter seg skikkelig i felgen. Da må du nok rett litt igjen etter det. Når du har syklet på hjulet noen turer, så strammer du opp eiker som er løse. Da burde det holde for en lang stund!    
       
       
       
   
Lykke til!
   
         
   
Spørsmål til denne artikkelen kan sendes hit
   
         
         
   
   
   
Tilbake
   
         
   
Produsert og laget av Sykkelsiden 2003. Copyright!